Balkan Belt > Services > Transportne trake

Transportne trake

Transportne trake idelane su za kretanje rastresitih materijala u različitim industrijama (gradjevinska, metalurgija, poljoprivreda, drvna, prehrambrena…) i gotovo je nemoguće zamisliti savremeni proizvodni proces bez transportnih traka.

Kvalitetna i pouzdana transportna traka omogućava neprestan rad transportera a samim tim povećava efektivnost celokupnog proizvodnog procesa

U zavisnosti od materijala koji se transportuje, uticaja okoline i industrije u kojoj se koriste mogu biti od gume ili PVC-a. U nasem asortimanu imamo i ostalu prateću opremu koja je neophodna za svakodnevni besprekorni rad vaših proizvodnih procesa.

GUMENE TRANSPORTNE TRAKE

Gumena transportna traka opšte namene

Gumene transportne trake opšte namene “Y” (N) namenjene su za prenos komadnih i nasipnih materijala koji se svrstavaju u habajući i slabohabajući kao što su : ugalj, kreč, cement, glina , pesak, šljunak, so, zemlja, glina i drugo. Ove trake su standardno otporne na temperaturu okoline od – 25°C do +60°C. Temperatura transportovanog materijala do +60°C. Pogodne su za transport materijala pod uglom od 20°.

 

Oblast primene:

Rudarstvo

Cementare

Termoelektrane

Fabrike asfalta

Livnice

Željezare

Fabrike za preradu otpada

Šećerane

Hemijska industrija

Šumarstvo

Poljoprivreda, silosi

Utovarno-istovarne linije

Linije za prihranu stoke

Antiabrazivna transportna traka

Antiabrazivna gumena transportna traka primenjuje se pri transportnu obiminog i kabastog materijala, ukoliko materijal koji se transportuje ima oštre ivice i nepravilnog je oblika (velike dimenzije abrazivnih materijala), tj. povećava habanje trake i može dovesti do kidanja gumenih slojeva transportnih traka. Upotrebom prave trake transport ovih materijala olakšava transport.

 

Oblast primene:

Za transport stakla, gipsa i materijala koji sadrže kvarc

Transport gline

Termoelektrane

Fabrike stakla

Fabrike aluminijuma

Fabrike minerala

Fabrike za proizvodnju građevinskog materijala(cigla, blokovi itd.)

Uljnootporne transportne trake namenjene su za transport materijala koji u sebi sadrži ulja mineralnog, biljnog i životinjskog porekla kao i nepolarne rastvarače.
Ulja i masti  vrlo štetno utiču na gumu. Da bi se sprečilo bubrenje gume, potrebno je da gumene obloge  budu otporne na ulja. Tim bolje nisu sva ulja jednako agresivna u odnosu na gumu.

 

Oblast primene: 

Fabrike betona

Fabrike za reciklažu

Transport žitarica, uljane repice, stočne hrane

Metaloprerađivačka industrija

Azotara

Fabrike za proizvodnju mineralnih đubriva

Elevatorska transportna traka koristi se za neprekidni vertikalni transport materijala. Kašike se postavljaju na gumenu transportnu traku i omogućavaju kombinaciju vertikalnog i horizontalnog transporta materijala. Kašike i korpe mogu biti, u zavisnosti od vaših potreba, raznih dimenzija i od metala ili gumenih profila.

 

Oblast primene:

Industrija za preradu minerala

Fabrika asfalta

Metalurški kombinati

Silosi

Šećerane

Prehrambena industrija

Solane

Prehrambena industrija

Hemijska industrija

Fabrike betona

Cementare

Toplootporne gumene transportne trake namenjene su za transport toplih i vrućih materijala čija se temperatura kreće u diapazonu od +65°C do +200°C (Temperatura zavisi od temperature vazduha, veličine čestica materijala koji se transportuje kao i od vremena kontakta materijala sa trakom).

T1 – toplootporne gumene trake su namenjene za transport materijala čija temperatura ne prelazi +120°C;

T2 – toplootporne gumene trake su namenjene za transport materijala čija temperatura ne prelazi +150°C;

T3 – toplootporne gumene trake su namenjene za transport materijala čija temperatura ne prelazi +200°C;

 

Oblast primene:

Cementare

Grejne stanice

Termoelektrane

Postrojenja za spaljivanje smeća

Fabrike za obradu metala

Željezare

Hemijska industrija

Ševron traka precizno je dizajnirana i razvijena radi umanjenja prostora na strmimm usponima  koji mogu ići i do 40 stepeni. Svojim dizajnom sprečavaju klizanje tereta i povratak materijala prilikom transporta, u zavisnosti od transportnog materijala i ugla transporta biraju se odgovarajući dezeni Ševron trake.

 

Oblast primene:

Kamenolomi, peskare

Fabrike cementa, peči za glinu

Poljoprivreda: cvekla, žitarice, krompir, đubriva

Ugalj i koks

Šećerane

Solane

Prilikom transporta velike količine materijala uvek može doći do zapaljenja samog materijala ili transportne trake. Da bi se sprečilo zapaljenje postoji specijalni tip gume: teško zapaljiva i samogasiva. Teško zapaljive trake odlikuju visoka adhezija i starenje trake je usporeno. Postoje dva tipa gumenih oblika teško zapaljivih traka:
Tip S – rizik gorenja veoma visok
Tip K – rizik gore

 

Oblast primene:

U zatvorenim transporterima

Za transport lako zapaljivih materijala

Rad u potencijalno zapaljivim uslovima

Ako se pored nalazi izvor otvorenog plamena

Za utovar i transport uglja

Čeličane

Termoelektrane

Prerada otpada

Raznovrsni vidovi i uslovi eksploatacije traže da transportna traka ispuni sve zahteve na zadovoljavajući način. U tom smislu, za izradu noseće konstrukcije trake koje treba da rade u takvim uslovima često se koristi čelik u obliku užadi različitih konstrukcija. Transportne trake sa čeličnim užadima zajedno sa transportnim trakama sa platnenim ulošcima čine jednu proizvodnu, tehnološku i eksplotaciono-ekonomsku celinu.

 

Oblast primene:

Transport velikih i kabastih materijala

Idealne su za duge transporte

Peskare

PVC Transportne trake

PVC transportne trake izradjena je od poliestera koji odlikuje snaga, fleksibilnost, minimalno trenje i bešumni rad. U zavisnosti od potreba klijenata u ponudi imamo PVC trake raznih profila i dimenzija.

 

Oblast primene:

Duvanska industrija

Automobilska industrija

Prehrambena industrija

Pekare

Hladnjače

Farmaceutska industrija

Hemijska industrija

Extramultus transportne trake imaju široku primenu u raznim industrijama u standarnim i posebnim uslovima eksploatacije (habanje, statički elektricitet…).

 

Oblast primene:

Automobilska industrija

Prehrambena industrija

Pekare

Hladnjače

Farmaceutska industrija

Hemijska industrija

Industrija mesa

Extramultus kaiševi izrađuje se u više kombinacija prema nameni, odnosno vrsti materijala, konstrukciji, dezenu, debljini, jačini, temeraturnom području i dr. Ima široku primenu kao pljosnati pogonski kaiševi za prenos snage u farmaceutskoj, prehrambenoj, hemijskoj, papirnoj i grafičkoj industiji kao i u drugim oblastima.

DODATNA OPREMA ZA TRANSPORTNE TRAKE

Lepkovi za transportne trake

Za spajanje gumenih transportnih traka postupkom hladne vulkanizacije preporučujemo dvokomponentne lepkove a utvrđivačem. Upotrebljavaju se za lepljenje površina guma-guma, guma-platno kao i lepljenje guma – metal. Odlikuju se visokim kapacitetom lepljenja (pokriva površinu s oko 0,50 kg/m²) i izvrsnim prianjanjem

Rolnice

Za spajanje gumenih transportnih traka postupkom hladne vulkanizacije preporučujemo dvokomponentne lepkove a utvrđivačem. Upotrebljavaju se za lepljenje površina guma-guma, guma-platno kao i lepljenje guma – metal. Odlikuju se visokim kapacitetom lepljenja (pokriva površinu s oko 0,50 kg/m²) i izvrsnim prianjanjem

Za sve informacije možete nas kontaktirati uz pomoć kontakt forme ili direktno

Kontakt
Call Now Button